Podpora pečujících osob na Prachaticku a Vimpersku

ESFCR

Projekt Podpora pečujících osob na Prachaticku a Vimpersku,Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010776, je zaměřen na podporu osob pečujících o osobu se zdravotním postižením nebo o seniora s cílem rozšíření možností jejich uplatnění na trhu práce a eliminaci sociálního vyloučení.

Podpora pečujících osob je zaměřena na zvýšení kvalifikace, vzdělávání, zajištění informovanosti a tvorbu a zavádění konceptu Bezpečný domov.

Realizace projektu: Leden 2021 až červen 2023

Co nabízíme:

Kvalifikační kurzy: Protože má řada domácích pečovatelů minimální šanci vrátit se na trh práce s ohledem na náročnost a dlouhodobost péče o osobu blízkou nebo ztrátu vazeb na původní zaměstnání, je součástí projektu i aktivita zaměřená zajištění realizace dvou kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách. V průběhu realizace projektu proběhnou 2 cykly rekvalifikačních kurzů „Pracovník v sociálních službách“ pro 6-8 osob.

Edukační programy pro pečující osoby:  Chceme se zaměřit na podporu neformálních pečovatelů formou edukačních programů s cílem podpořit jejich psychickou pohodu i vyloučit riziko ohrožení sociálním vyloučením, zvýšit jejich odborné znalosti.

-Vzdělávací programy pro osoby pečující o seniory

- Vzdělávací programy pro osoby pečující o osoby se zdravotním postižením

- Psychohygiena

Poradenství: Buď  jako součást vzdělávacích aktivit – ty jsou nastaveny tak, aby se pečujícím dostalo širokého spektra informací především z oblasti zdravotnictví, farmakologie, legislativní, sociální a psychické pomoci, apod. Po každé přednášce zůstane lektor cílové skupině k dispozici a bude se jim věnovat formou skupinového i individuálního poradenství.

Individuální poradenství: 

Mgr. Hana Vlasáková, DiS.

tel. 721 001 422

Telefonicky: pondělí, středa a čtvrtek od 8 – 15 hodin

Osobně: 

  • Komunitní centrum pro zdravotně postižené a seniory - SNP 559, 383 01 Prachatice
  • Půjčovna kompenzačních pomůcek - Zlatá stezka 133, 383 01 Prachatice

 

Nebo jako samostatná aktivita – ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, kteří poskytnou především zázemí, bude nastaven harmonogram poradenství pro ty pečující, kteří o to projeví zájem.

Svépomocné skupiny: Představují účinnou pomoc a dostupnou možnost pro skupiny osob mající a řešící podobné náročné životní události a zdánlivě bezmocné situace, například péči o osobu blízkou. Jsou založené na vzájemné pomoci a podpoře svých členů, člověk pomoc přijímá a současně poskytuje. Lidé jsou spojeni zkušeností s určitým problémem.

Setkání svépomocné skupiny proběhne 2x ročně (celkem tedy 6x za projekt).

Aktuálně

Dokumenty

Brožura - Podpora pečujících osob na Prachaticku a Vimpersku

Leták - Podpora pečujících osob na Prachaticku a Vimpersku