Publikováno: 11. 4. 2024 | Zpět

V roce 2024 se na Vimpersku scházeli poskytovatelé sociálních služeb, zástupci veřejnosti a obcí v rámci projektu „Podpora procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vimperk" v rámci projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“.

Komunitní plánování je otevřený, cyklický proces zjišťování potřeb, zdrojů, plánování, realizace a vyhodnocení efektivity dílčích kroků za účelem zajištění dostupnosti sociálních služeb.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem aktérům komunitního plánování za spolupráci při realizaci tohoto projektu.