Publikováno: 20. 3. 2024 | Zpět

Vážení,

 

k připomínkování vkládáme Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS) na území ORP Vimperk na roky 2024 – 2026.

SPRSS je strategický dokument pro oblast sociálních služeb v území ORP Vimperk, který byl zpracován v rámci projektu „Podpora procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vimperk v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“

 

Komunitní plánování je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb.

 

Své připomínky k dokumentu můžete zasílat do 2.4.2024 na email pechouskova@massumavsko.cz

 

Přílohy: