Publikováno: 18. 3. 2024 | Zpět

Dovolujeme si požádat veřejnost o spolupráci při zpracování Analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb vyplněním krátkého dotazníku pro uživatele sociálních služeb na území ORP Český Krumlov.

Odkaz k vyplnění zde: Dotazník pro uživatele sociálních služeb ORP Český Krumlov

 

Děkujeme předem za spolupráci,

za SOS Šumavsko, z.s. 

Jana Dolanská a Hanka Lukešová